Scroll Top

Klauzula informacyjna

· Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Apollogic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, tel. +48 61 6311067.

· Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, napisz do naszego Inspektora Ochrony Danych, na wskazany powyżej adres naszej siedziby lub pocztą elektroniczną na adres: iodapollogic.com.

· Twoje dane osobowe, zawarte w powyższym formularzu kontaktowym, będą przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między nami, a także w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów przedsprzedażowych i sprzedażowych, informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.) – lecz wyłącznie w obszarach związanych tematycznie z Twoją wiadomością.

· Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym, jest:
– Twoja dobrowolna zgoda – w zakresie celu zapewnienia komunikacji
– nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych – w zakresie celów marketingowych

· W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, pisząc do nas wiadomość na wskazany powyżej adres korespondencyjny albo adres e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

· Jeżeli przesłanką przetwarzania przez nas danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (cele marketingowe), masz prawo do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swych danych osobowych w tych celach. W przypadku złożenia sprzeciwu natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych.

· Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi podwykonawcy – dostawcy usług i systemów teleinformatycznych, kurierzy itd.

· Korzystamy z Microsoft 365, stąd Twoje dane osobowe są przekazywane do firmy Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, USA. Dane są przekazywane przez Microsoft do państw trzecich na podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

· Jeżeli taka potrzeba będzie wynikać z treści Twojego zapytania, możemy udostępnić Twoje dane osobowe naszym spółkom powiązanym: apoQlar GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy, theBlue.ai GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy, a także Apoq Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ApoQlar PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

· Twoje dane będziemy przetwarzać przez maksymalny okres 5 lat od ostatniego kontaktu, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę lub wyrazisz sprzeciw.

· Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne, jeżeli chcesz nawiązać z nami kontakt albo otrzymywać od nas materiały marketingowe w interesującym Cię obszarze.

· W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.

· Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo do ich poprawiania.

· Gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, wyrazisz sprzeciw wobec ich przetwarzania lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem – możesz żądać ich usunięcia.

· Masz prawo również do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń.

· Możesz żądać przeniesienia swoich danych.

· Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.