Liczenie osób w dobie lockdownu – poznaj RapidLab People Counter

Liczenie ludzi z dużą dokładnością staje się możliwe dzięki Internetowi Rzeczy. Odkryj możliwości rozwiązania RapidLab People Counter.

Dynamiczny rozwój Internetu Rzeczy coraz bardziej zbliża nas do powstania inteligentnych miast. Dzięki czujnikom monitorującym przepływ ludzi możliwe jest szybkie reagowanie w miejscach, gdzie przebywa zbyt wiele osób.

Justyna Mejna

Justyna Mejna,
Content Marketing Specialist
29 kwietnia 2020, 3 min

Justyna Mejna

Justyna Mejna,
Content Marketing Specialist
29 kwietnia 2020, 3 min

Rapid People Counter

Przestrzeganie limitu klientów w sklepach wielkopowierzchniowych i pasażerów w środkach transportu zbiorowego stało się dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Obecna sytuacja epidemiologiczna uwypukla, jak istotne jest znaczenie bezpieczeństwa i komfortu konsumentów oraz użytkowników pojazdów. Aby móc precyzyjnie określić liczbę osób znajdujących się w tym samym czasie w danej przestrzeni, potrzebna jest niezawodna technologia służąca do automatycznego zliczania ludzi. Istotną rolę w egzekwowaniu obecnych przepisów i realizacji nakazanego sposobu przewożenia pasażerów może odegrać IoT.

Największe wyzwania związane z bezpieczeństwem

W Polsce już z początkiem roku wprowadzono szereg ograniczeń mających na celu zminimalizowanie przyrostu zakażeń, m.in. limit klientów przebywających w sklepie. Zgodnie z obecnymi przepisami, od 4 maja 2020 roku w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 obowiązuje limit osób – na jednego klienta musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nałożyło obostrzenia również na prywatny i publiczny transport zbiorowy – od 31 marca w pojeździe może przebywać tyle osób, ile wynosi połowa dostępnych miejsc siedzących. W praktyce szczególnie to drugie ograniczenie okazuje się trudne w realizacji.

Osoby odpowiedzialne za egzekwowanie rządowych obostrzeń mierzą się z nowymi wyzwaniami:

  • Koniecznością ustalenia maksymalnej liczby osób mogących korzystać w tym samym czasie z danej przestrzeni i dołożenia wszelkich starań, by nie została ona przekroczona,
  • Liczeniem klientów znajdujących się w sklepach wielkopowierzchniowych,
  • Wyznaczeniem dopuszczalnej liczby pasażerów korzystających jednocześnie z usługi przewozowej oraz przestrzeganiem limitu osób znajdujących się w pojeździe.

Niezawodny system umożliwiający monitoring przepływu tłumu powinien precyzyjne rejestrować wejścia i wyjścia ludzi z obiektu, dostarczając wyniki pomiaru w czasie rzeczywistym. Dysponując dokładnymi danymi można określić liczbę kasjerów potrzebnych do obsługi klientów, oszacować natężenie ruchu w sklepie w konkretnych godzinach i zmierzyć wielkość potoku pasażerskiego. Tradycyjne metody pomiarowe mogą okazać się niewystarczające. Przyjrzyjmy się zatem możliwościom, jakie wprowadzają rozwiązania z obszaru Internetu Rzeczy.

RapidLab People Counter – małe urządzenie o wielkich możliwościach

Pod tą enigmatyczną nazwą kryje się niewielkich rozmiarów urządzenie, które rejestruje wejścia i wyjścia ludzi z obiektu, a następnie wysyła te informacje dzięki technologii Bluetooth 5.0. Urządzenie pomiarowe korzysta z nowoczesnego czujnika Time-of-Flight, który pozwala na dokładny pomiar odległości od sensora w 256 punktach jednocześnie. Tym sposobem możliwe jest uzyskanie obrazu przestrzennego analizowanego w czasie rzeczywistym. Pozwala to na precyzyjne rejestrowanie przepływu tłumu przechodzącego przez punkt pomiarowy. W przypadku dużych odległości między czujnikami, liczenie osób wchodzących i wychodzących może być wspomagane przez dodatkowe urządzenie – tzw. gateway. Zasięg pojedynczego sensora to ok. 30 m w pojeździe lub budynku i ok. 100 m w otwartej przestrzeni.

Zastosowanie urządzenia liczącego ludzi

Usługi transportowe Handel
Metro, pociągi, tramwaje, autobusy, trolejbusy Małe i wielkopowierzchniowe sklepy
Monitoring osób korzystających z komunikacji zbiorowej na określonych trasach Monitoring ruchu zarówno w małych punktach handlowo-usługowych, jak i sklepach należących do największych sieci
Zwiększenie bezpieczeństwa kierowców, motorniczych i pasażerów Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów
Liczenie pasażerów wchodzących i wychodzących z pojazdu w czasie rzeczywistym Liczenie klientów wchodzących i wychodzących ze sklepu w czasie rzeczywistym
Analiza i raportowanie umożliwiające prognozowanie zapotrzebowania na nowe inwestycje taborowe Analiza i raportowanie umożliwiające prognozowanie zapotrzebowania na dane produkty
Możliwość zwolnienia z obowiązku liczenia pasażerów kierowców, motorniczych i innych pracowników, którym powierzono to zadanie Możliwość tworzenia wartościowych statystyk i zestawień dotyczących zachowań konsumentów

Bezpieczniejsze miasto dzięki Internetowi Rzeczy

Dane uzyskane dzięki sieci sensorów rozmieszczonych w pojazdach ułatwiają identyfikację potoków pasażerów i mogą służyć do przeprowadzenia analiz w zakresie funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na określonym obszarze. W inteligentnym mieście tysiące komunikujących się ze sobą urządzeń będzie nieustannie przesyłać dane, których analiza umożliwi usprawnienie tego, jak miasto działa. Efektem może być kontrola nad infrastrukturą, bezpieczniejszy transport publiczny i zakupy w komfortowych warunkach.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

https://www.gov.pl/web/5g/inteligentne-miasta-smart-cities

Zobacz również:

Szukasz niezawodnej technologii do liczenia klientów i pasażerów?